vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Izraelský velvyslanec besedoval s žáky sportovního gymnázia 

Dne 10. prosince 2013 se žákům Sportovního gymnázia v Plzni, Táborská 28 naskytla mimořádná příležitost rozšířit si poznatky o Izraeli. Mnoho zajímavého o vzdálené zemi nám pověděl sám izraelský velvyslanec v ČR jeho excelence J. E. Gary Koren.

Beseda se uskutečnila v rámci projektu Cemach, který má přispět k poznávání moderního Izraele. Z úst pana velvyslance jsme se dozvěděli spoustu informací o historii země a o životě v novodobém Izraeli, o vyspělé technologii nebo politickém systému. Zaujalo nás i povídání o tom, jak zdejší obyvatelé prožívají období Vánoc a jaké zvyky udržují v době typického svátku jako je Chanuka, tzv. Svátek světel.

Ocenili jsme především otevřený a laskavý přístup pana velvyslance a jeho ochotu zodpovědět naše zvídavé dotazy. Besedu jsme vnímali jako něco výjimečného, kdy jsme se mohli seznámit s touto zemí zcela nevšedně očima váženého a znalého člověka.

Jana Benešová, Oktáva

© design 2007 Úvodní stránka