vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Český hydrometeorologický ústav v Plzni 

Dne 2. 12. 2013 se žáci 4. ročníku, kteří navštěvují seminář ze zeměpisu nebo ze zeměpisu budou maturovat, vydali na návštěvu do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni na Mikulce.

Pan Ing. Zdeněk Roubal nás nejprve v zasedací místnosti seznámil se všemi odděleními pobočky a jejich náplní. Nejvíce nás zaujalo oddělení ochrany čistoty ovzduší a oddělení hydrologie a monitoring průtoků v období povodní. Poté nás pan inženýr zavedl na regionální předpovědní pracoviště, které zpracovává údaje a podklady pro přípravu regionálních předpovědí s platností na 36 hodin. Z pracoviště meteorologů je nádherný výhled na celou Plzeň a okolí. Na závěr jsme si na zahradě prohlédli měřící přístroje zdejší klimatologické stanice.

V ČHMÚ se nám líbilo. Ocenili jsme možnost nahlédnout trochu pod pokličku profesionálních rosniček, tedy meteorologů i hydrologů.

PaedDr. Alena Vondráčková a žáci 4. ročníků

© design 2007 Úvodní stránka