vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Projekt Comenius v alsaském Colmaru 

Ve dnech 2. - 6. 12.2013 se dva žáci, Michala Čejková a Václav Šístek ze třídy sexta vydali v rámci projektu Comenius se svými učiteli, PhDr. Ivanou Žufanovou a Mgr. Zbyňkem Kašparem do Francie. V projektu s tématem Slunce je zapojeno šest zemí- Česko , Německo, Maďarsko, Anglie, Francie a Finsko.

V pondělí jsme se ubytovali v hostitelských rodinách, učitelé na hotelu. Od úterý jsme se začali věnovat projektu týkající se všemu kolem Slunce. Protože je čas Vánoc, skupinky ze všech zemí vytvořili vánoční nástěnku o tradicích a zvycích své země.

Poté jsme odprezentovali v PowerPointu téma Pražský orloj a dvůr Rudolfa II. Odpoledne jsme se kochali krásami starého městečka s překrásnou předvánoční atmosférou. Ve středu jsme pilně studovali fyziku, dokonce jsme si vyrobili svůj vlastní spektroskop. V odpoledních hodinách jsme měli již svůj vlastní program s žáky mobility (v podvečer jsme hráli laser game).

Ve čtvrtek se celá skupina přemístila do nedalekého Strasburku a prohlédli si s paní průvodkyní vánočně vyzdobené město a katedrálu.. Po dobrém obědě v restauraci jsme absolvovali prohlídku planetária. V pátek jsme se odebrali zpátky do České republiky. Byl to krásný, avšak krátký týden na to, abychom se pořádně seznámili s novými přáteli, či objevili zázraky tohoto malebného městečka.

Michala Čejková, Sexta

© design 2007 Úvodní stránka