vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Žáci maturitních tříd besedovali se zástupci ZČU a LF UK 

Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se na naší škole uskutečnilo již tradiční setkání proděkanů pro studijní záležitosti jednotlivých fakult Západočeské univerzity a vedoucí studijního oddělení Lékařské fakulty UK v Plzni.

Žáci maturitních tříd byli nejprve jednotlivými hosty seznámeni s požadavky přijetí ke studiu pro budoucí školní rok na jednotlivých fakultách. Dozvěděli se, které fakulty budou pořádat přípravné kurzy nebo přijímací zkoušky nanečisto. Zástupci fakult žáky rovněž upozornili na důležité termíny včetně termínů konání dnů otevřených dveří a pozvali je k návštěvě „svých“ škol. Na závěr setkání dostali žáci příležitost individuálně se zástupců konkrétních fakult, na nichž by chtěli pokračovat po maturitě ve studiu, zeptat na vše, co je kolem budoucího studia zajímá.

Bylo vidět, že řada žáků přišla na besedu připravená a s konkrétními dotazy. Žáci totiž využili možnost a přes výchovnou poradkyni si objednali seznamové číslo Učitelských novin o vysokých školách a oborech otevíraných pro školní rok 2013/2014, které si dopředu pročetli.

Zpětně byla od žáků slyšet odezva, že setkání bylo pro ně velmi přínosné.

PhDr. Olga Šimandlová, výchovná poradkyně

© design 2007 Úvodní stránka