vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Nejlepší sportovci SG za rok 2013 vyhlášeni 

V úterý 17. 12. 2013 se konalo slavnostní dopoledne v plzeňském kulturním domě Peklo. Mezi žáky, vyučující a trenéry přijali pozvání paní rektorka Západočeské univerzity v Plzni doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., paní Mgr. Danuše Netolická z odboru sportu a mládeže MŠMT ČR a vážení hosté z vedení Krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu městského obvodu Plzeň-Slovany a předseda Sdružení přátel sportovního gymnázia.

Na úvod k přítomným promluvila ředitelka školy Mgr. Milena Majerová a po ní se krátce ujali slova paní rektorka doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D. a za Sdružení přátel sportovního gymnázia Mgr. Vladislav Houda.

Program slavnostního dopoledne byl proložen sportovními vystoupeními. Judisté Stanislav Pluhař ze 4. A, Daniel Uher z 2. A, Adam Leroch z 1. A a Jakub Dědeček, absolvent gymnázia, pod vedením trenéra Romana Šimsy zaujali přítomné ukázkou sestavy. S baletní skupinou StormBallet se představila Aneta Heroutová z primy a ukázku v aerobiku předvedla Eliška Fajfrlíková z kvarty.

Mgr. Lukáš Lintimer, zástupce ředitelky pro sportovní činnost, přítomné seznámil s tím, jak sportovní rada školy zhodnotila sportovní výsledky žáků v letošním roce 2013. Představil nejlepší sportovce gymnázia v pořadí nižší gymnázium (6 žáků), vyšší gymnázium (25 žáků) a vyzdvihl jejich nejlepší sportovní výsledky. Téměř všichni jsou úspěšnými reprezentanty ČR v různých odvětvích sportu.

Na závěr slavnostního dopoledne se ještě ujali krátce slova pan Jiří Struček, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, sportu, kultury a cestovního ruchu a paní Mgr. Danuše Netolická z MŠMT ČR. Oba vyslovili uznání nejlepším sportovcům školy i trenérům a pedagogickým pracovníkům za práci se sportovně talentovanou mládeží.


Nejúspěšnějšími sportovci sportovního gymnázia roku 2013 se stali:
1. místo Radek Šlouf, 4. B rychlostní kanoistika reprezentant ČR
2. místo Jaroslav Snášel, septima dráhová cyklistika reprezentant ČR
3. místo David Pulkrábek, maturant 2013 judo reprezentant ČR

... více

Video prezentace televize ZAK

Všem oceněným spolužákům - sportovcům blahopřejeme!

Veronika Voříšková, 3.B a Tomáš Denk, 2.B

© design 2007 Úvodní stránka