vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Podpora technického vzdělávání - zeměpis 

Dne 13. 2. se v environmentálním centru školy uskutečnilo setkání žáků ze 4. a 3. ročníků sportovního gymnázia s učiteli ZČU na podporu technického vzdělávání "Geoinformační technologie a jejich využití v praxi".

Paní docentka RNDr. Marie Novotná, CSc. ukázala žákům, jak je možné využívat GIS k analýze prostorových informací v praxi a seznámila je s běžně dostupnými a využitelnými mapovými portály http://geoportal.gov.cz, http://geoportal.cuzk.cz a http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/mapy-0.

Pan RNDr. Jan Kopp, Ph.D. žákům pomocí historických map krajského portálu umožnil sledovat vývoj a úpravy říční nivy na území Plzně.

Pan Kopp jim také poskytl informace o možnosti studia geografických oborů na ZČU.

Za PK zeměpisu Alena Vondráčková

© design 2007 Úvodní stránka