vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Emil se rozlétl po Plzni se studenty Sportovního gymnázia 

Charitativní akce „Den s Emilem“ se opět po roce, jak už bývá tradicí, vrátila na Sportovní gymnázium v Plzni. Nadační fond Emil podporuje od roku 2003 handicapované děti a mladé lidi. Snaží se získávat finanční prostředky na vytvoření a zlepšení jejich sportovního zázemí a rehabilitaci. Prostřednictvím sportu pomáhá najít dětem radost z pohybu, týmové spolupráce a podporuje tak jejich chuť k životu. Za dobu své existence podpořil Nadační fond Emil více než 9 000 handicapovaných dětí se všemi druhy postižení – nevidomé, neslyšící, tělesně, spasticky a mentálně postižené – celkovou částkou přes 20 milionů korun.

Do tohoto projektu se již poněkolikáté zapojili i studenti Sportovního gymnázia v Plzni sbírkou nejen ve škole, ale i v ulicích našeho města. Pět dvojic studentů z vyššího gymnázia strávilo celý den v centru Plzně. Seznamovali širokou veřejnost prostřednictvím charitativní sbírky s detaily tohoto dobročinného projektu, který může zpestřit život mnoha talentovaným mladým sportovcům s tělesným i mentálním znevýhodněním. Za drobný příspěvek třiceti korun si mohli dárci nechat na památku symbolický dárek v podobě odznaku nebo přívěsku na klíče se symbolem Emila.

Celou akci aktivně podpořil žákovský parlament sportovního gymnázia, jehož prostřednictvím se žáci v jednotlivých třídách dozvěděli o smysluplnosti a přínosu tohoto projektu.

Sbírka se v ulicích města setkala s velkým a pozitivním ohlasem veřejnosti. O vybrané částce budeme v nejbližších týdnech na stránkách školy informovat.

Děkujeme všem, kteří přispěli, a především těm, kteří se na celém projektu aktivně podíleli!

Mgr. Petra Prunerová, garant a organizátor
charitativní akce na Sportovním gymnáziu v Plzni

© design 2007 Úvodní stránka