vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Prima v knihovně 

Naše třída prima navštívila dne 1. dubna 2014 Městskou knihovnu v Plzni na Slovanech. Byli jsme seznámeni s tvorbou knih a také s tím, jak vyhledat knihy (vyhledávali jsme formou soutěže). Některé děti si také s sebou odnesly přihlášku do knihovny. Prohlídka se nám líbila a dozvěděli jsme se nové informace.

Jana Čákorová, Lucie Klementová, prima

© design 2007 Úvodní stránka