vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Německo 2010 

Německo – Regensburg
13. – 17.10. 2010

První setkání všech vedoucích
Projektu Comenius.

Zúčastněné země:

Německo – vedoucí projektu

Anglie

Česká republika

Finsko

Portugalsko

Španělsko

První oficiální setkání v Regensburgu bylo pracovní. Byly dojednány zásady spolupráce a termíny a programy jednotlivých mobilit.

Bylo schváleno logo projektu a název Green Team.

Podle návrhu portugalského týmu byl vypracován společně dotazník o ekologickém chování obyvatel. Tento dotazník byl využit pro průzkum ekologického chování obyvatel jednotlivých zemí a výsledky zpracovány na dalším setkání ve Finsku.

Pokus o využití eTwiningu pro komunikaci jednotlivých týmů se nesetkal s úspěchem.

Bylo dohodnuto, že studenti budou vždy ubytováni v hostitelské zemi v rodinách.

Byl upřesněn program na jednotlivé dny pro budoucí mobility.

Byly schváleny tyto body programu:

  • Prezentace školského systému hostitelské země a prohlídka školy.
  • Prezentace studentů v Powerpointu na předem dané téma z oblasti ekologie.
  • Prohlídka města a návštěva radnice.
  • Kulturní a společenský program, ekologické aktivity a zajímavosti regionu.

Německo - mobilita

GREEN-WAY-Logo
Green Way Teams
Programm Regensburg
Regensburg_foto1
Regensburg_foto2
© design 2007 Úvodní stránka