vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE  Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Španělsko 2011 

Španělsko – Zamora
17.10. – 23.10. 2011


Tato mobilita se uskutečnila ve městě Zamora na severu Španělska v provincii Castille y León.

Byli jsme hosty Střední školy Alfonsa IX.

Hlavním tématem tohoto setkání byli stromy, zejména porovnání druhů stromů v různých zemích a regionech Evropy.

Program setkání byl opět velmi bohatý a zajímavý. Práce na projektu byla doplněna výlety do blízkého okolí a seznámení s tradicemi tohoto regionu.

 • Prezentace školského vzdělávacího systému ve Španělsku.
 • Ukázky pokusů na využití alternativních zdrojů energie v odborné učebně.
 • Studenti porovnávali výsledky ekologického chování v jednotlivých zemích.
 • Studenti předvedli své prezentace o stromech ve svých zemích.
 • Studenti předvedli také prezentace o využití a nebezpečí atomové energie.
 • Učitelé plánovali setkání a aktivity na druhý rok projektu.
 • Uskutečnily se plánované exkurze do recyklačního centra odpadů a solární elektrárny ve Fresnu.
 • Na slavnostní přijetí na radnici navazovala prohlídka města s průvodkyní.
 • Ve spaciálním centru pro mentálně postižené jsme obdivovali výrobky z různých materiálů a nádherné skleníky plné květin, o které se starají.
 • Exkurze do soukromé keramické továrny se studentům líbila – mohli si vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu.
 • Navštívili jsme také jednu z nejvyšších přehrad a vodní elektrárnu ve Španělsku, Almendra.
 • Ve Fermoselle jsme se podívali do Centra Národního parku a na ekologickém člunu jsme projeli kaňonem řeky Duoro a obdivovali místní faunu a floru.
 • Společná večeře ve vinných sklepích s tradičním španělským jídlem byla zakončena španělským tancem za doprovodu tradičních hudebních nástrojů, trumpety, dud a bubínků.

Španělsko

Participants
Programme students
Programme teachers
Project work
Trees presentation
Radioactivity presentation
Zamora
Romanesque churches in Zamora
Our trips 1
Our trips 2
Zpráva studentů
Zpráva učitelů
© design 2007 Úvodní stránka