vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Německo 2012 

Německo – Regensburg
25. – 29.4. 2012

Poslední setkání učitelů a studentů pracujících v projektu Comenius.


Zúčastněné země:

Německo – vedoucí projektu

Anglie

Česká republika

Finsko

Portugalsko

Španělsko

Téma:  

Závěrečné hodnocení celého projektu, uspořádání výstavy o práci na projektu v jednotlivých zemích na panelech v aule gymnázia, příprava nového projektu.

Pracovní setkání se uskutečnilo v budově školy – Pindl gymnasium v Regensburgu

Hodnocení práce a jednotlivých setkání v Projektu Comenius bylo velmi pozitivní, zejména vliv na ekologické chování žáků zúčastněných škol.

Studenti a učitelé z jednotlivých zemí představili svoji práci na projektu formou prezentací, ve kterých zavzpomínali na zajímavá témata a setkání.

Slavnostní zakončení práce na Projektu Comenius bylo doprovázeno vynikajícím hudebním a pěveckým vystoupením žáků německého gymnázia.

Studenti a učitelé připravili výstavu o práci a ekologických aktivitách na svých školách spojených s tématem celého projektu, tj. ekologickým chováním.

Vyvrcholením celého setkání bylo slavnostní předání knihy, která ilustruje práci na Projektu Comenius. Na jejím obsahu se podílely všechny zúčastněné země.

Německo 2012

Programme Comenius Meeting
Zpráva studentů - Regensburg
Zpráva Regensburg 2
Project Regensburg
Regensburg program
© design 2007 Úvodní stránka