vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Česko 2014 

Sportovní gymnázium Plzeň
1. – 5. dubna 2014

Ve dnech 1. - 5. 4. 2014 hostilo Sportovní gymnázium v Plzni setkání šesti partnerských škol v rámci projektu COMENIUS 2013-2015, do kterého je naše škola zapojena.

Jednání se zúčastnili zástupci těchto zemí a partnerských institucí: Německo, Anglie, Francie, Česká republika, Maďarsko a Finsko. Účastníci tak navázali na předcházející mobility, které se uskutečnily v německé partnerské škole v Řezně, ve Francii a Finsku. Každý stát zastupovali dva učitelé a dva žáci, kteří byli ubytovaní v rodinách žáků sportovního gymnázia.

Předmětem a hlavním cílem tohoto setkání bylo prezentovat prostřednictvím žáků v němčině a angličtině absolutistickou vládu v dané zemi od jejích počátků za vlády Ludvíka XIV., třč. Krále Slunce, v 17. století a zaměřit se na architekturu, kulturu a inovace. Dalším výstupem bylo informovat všechny účastníky projektu o tradičních zvycích a oslavách Velikonoc prostřednictvím informačních nástěnek. Zpestřením pak byly nejrůznější dovezené kraslice, velikonoční hnízda, jarní osení, čokoládové pochoutky a jiná tradiční velikonoční výzdoba.

Učitelé zapojení do projektu Comenius - Mobilita Plzeň Práce na projektu - prezentace Velikonoce - tým ČR

Mimo pracovní jednání, během kterých byla obsahově naplánována nadcházející mobilita v Maďarsku a zpracována průběžná zpráva o stavu projektu, měli učitelé a žáci možnost v průběhu exkurzního dne navštívit nově otevřené 3D Planetárium v Techmania Science Center a odpoledne pak klasicistní zámek Kozel. Obě komentované prohlídky proběhly v anglickém jazyce.

Projektová práce studentů - příprava prezentací Velikonoce - tým ČR Přivítání hostů - prezentace na téma slunce

Závěrečnou součástí projektu byla pro žáky návštěva ZČU, kde měli možnost nahlédnout do tajů výroby hologramů, a výroba a sestavení slunečních hodin. Vyrobené hodiny, které se proměnily v umělecké dílo, byly instalovány v prostoru před budovou sportovního gymnázia a vzhledem ke slunečnému počasí mohla být ověřena i jejich přesná funkčnost ukazatele času.

Exkurze na zámek Kozel Prezentace žáků sekundy na téma slunce

Více fotek z průběhu setkání naleznete ve fotogalerii Sportovního gymnázia

Díky projektům, jako je tento, mají žáci našeho gymnázia možnost navštívit partnerské školy v zahraničí, poznat nové přátele a jiná sociokulturní prostředí. Zároveň tak získávají jedinečnou příležitost rozvíjet své jazykové kompetence.

O probíhajícím projektovém setkání na půdě Sportovního gymnázia v Plzni informoval i denní tisk MF Dnes a Plzeňský deník.

Mgr. Gabriela Egersdorfová, Mgr. Petra Lokajíčková

© design 2007 Úvodní stránka