vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Francie 2015 

College et Lyceé Saint André
17. – 21. března 2015

Práce na projektu - teamová práce

Ve dnech 17. – 21. března 2015 se vyučující Sportovního gymnázia Plzeň Mgr. Gabriela Egersdorfová a Mgr. Václava Dlouhá zúčastnily pracovního setkání ve francouzském Colmaru v rámci projektu Partnerství škol COMENIUS 2013 – 2015.

Náplní pobytu v partnerské francouzské škole College et Lyceé Saint André byla práce na závěrečné knize. Kniha obsahuje stručnou charakteristiku celého projektu, informace o jednotlivých státech a partnerských školách. Součástí knihy jsou informace o doprovodných akcích jednotlivých škol. Všechny texty jsou doplněny vhodnými fotografiemi z jednotlivých akcí. Články jsou psány v národních jazycích a jsou doplněny resumé v němčině.

Maďarským partnerům jsme předali všechny studentské prezentace, které žáci vytvořili pro jednotlivé mobility. Tyto prezentace budou umístěny na webové stránky projektu, jejichž správcem je Maďarsko. (www.comenius-sonne.eu)

Příjemným zpestřením pobytu byl výlet na hrad château du Haut-Koenigsbourg. Tento hrad byl rekonstruován na počátku 20. století. Určitě jsme všichni účastníci mobility při prohlídce hradu načerpali nové síly, abychom práci na projektové knize v pátek úspěšně dokončili.

Pracovní tým ve Francii Práce na projektu - Chriastian a Gábina

Protože nám přálo počasí, mohli jsme ve čtvrtek večer pozorovat hvězdy. Pro některé z nás to byl nezapomenutelný zážitek. Francouzský kolega Paul Faller vlastní hvězdářský dalekohled, pomocí kterého jsme pozorovali hvězdné nebe. Asi nejvíce nás zaujal Jupiter. Mohli jsme pozorovat i jeho měsíce. Kromě toho jsme vyhledali známá souhvězdí a jejich dominantní hvězdy (Velký vůz, Malý vůz, Orion, Plejády,atd.).

Vzhledem k tomu, že tématem projektu je Slunce, bylo velmi příjemné, že termín mobility ve Francii byl určen tak, že jsme mohli v pátek 20. března 2015 v dopoledních hodinách pozorovat částečné zatmění Slunce. V učebně fyziky byly připraveny brýle s filtry a různé přístroje, které nám umožnily pozorovat postup zatmívání.

Pozorování zatmění slunce - aparatura Exkurze - Comenius team

Při závěrečné projektové práci byla naplánovaná poslední mobilita v německém Regensburgu, kde se celý projekt vyhodnotí a slavnostně zakončí.

Mobilita proběhla bez problémů a byla hodnocena všemi účastníky jako velmi zdařilá a pro projekt přínosná.

Účastnice mobility:
Mgr. Gabriela Egersdorfová, Mgr. Václava Dlouhá

Mgr. Gabriela Egersdorfová

© design 2007 Úvodní stránka