vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Sekunda studovala obnovitelné zdroje energie 

V rámci projektu Comenius – Slunce a díky sponzorovanému vstupnému od společnosti ABB, s.r.o. navštívili žáci sekundy Techmánii. Exkurze do tohoto interaktivního vědeckého centra se uskutečnila 29. dubna 2014.

Hned na úvod sledovali žáci vědeckou show: Nad zvukem. Žákům se tato show velice líbila i díky tomu, že se jí aktivně zúčastnili. Vyzkoušeli si pod vedením instruktora, jak vzniká hluboký a vysoký tón, jak zvukem shodit kelímky z hlavy, jak si zahrát jednoduchou písničku pomocí různě dlouhých trubiček.

Pak už sekundu čekaly úkoly zaměřené na obnovitelné zdroje energie. Na panelech a interaktivních exponátech mohli žáci studovat a vyzkoušet si, jaké máme zdroje energie, které jsou obnovitelné a které obnovitelné nejsou. Určitě je zaujala síla větru, možnosti solární a vodní energie. Nevynechali ani získávání energie z bioplynu. Měli možnost prohlédnout si model jaderné elektrárny, cestu od uhlí k energii, cestu elektřiny od výroby až do domácnosti a další.

Získané informace zpracovali žáci do prezentací.

Návštěva Techmánie a především možnost si řadu věcí vyzkoušet na interaktivních exponátech žáky snad zaujala natolik, že získané poznatky budou schopni využívat i v běžném životě.

Mgr. V. Dlouhá

© design 2007 Úvodní stránka