vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Projektový den chemie 

„Hodina moderní chemie s VŠCHT“

V pondělí 14.4.2014 naší školu navštívili studenti z VŠCHT Praha se svojí netradiční hodinou chemie plnou pokusů a zajímavostí.

Celá hodina byla rozdělena do tří celků – vůně a zápach, světlo a barva, teplo a chlad.

V první části žáci rozpoznávali podle vůní jednotlivé látky. Některé byly snadné – hořké mandle, karamel poznal skoro každý. Horší už to bylo s jasmínem a zázvorem. A některé vůně žáci vůbec neurčili. Rozpoznávání bylo připravenou jako soutěž družstev. Vítězné družstvo obdrželo drobné věcné ceny.

Druhá část hodiny byla věnována světlu a barvě. Studenti VŠCHT předvedli pokus s chemickým semaforem. První semafor byl založen na změně barvy indikátoru v roztoku, kde probíhala oxidace a redukce. Postupně zelené barva přešla přes žlutou do červené. Druhý semafor byl sestaven z plamínků, kdy jednotlivé chemické látky hoří jiným odstínem.

Pro žáky asi nejzajímavější byla poslední část hodiny. Pokusy se suchým ledem a tekutým dusíkem jsou velmi atraktivní. Tuhý oxid uhličitý se představil jako dobrý hasící materiál. Tekutý dusík ukázal, jak dokáže změnit vlastnosti látek. Z pružné hadičky vytvořil křehkou a tvrdou trubičku. Voňavý karafiát změnil na nevonný, který se rozpadne na malé kousíčky. Odvážní jedinci poznali na vlastní kůži, co se stane, když se polijete tekutým dusíkem.

Závěr celé hodiny patřil sladké tečce – zmrzlině, kterou studenti z VŠCHT vyrobili a vychladili pomocí tekutého dusíku. Byla výborná.

Hodina moderní chemie byla určena pro žáky sekundy a druhých ročníků. Ukázala, že chemie nejsou jen vzorečky, ale i velmi atraktivní pokusy. Snad v našich žácích vzbudila větší zájem o studium tohoto předmětu.

© design 2007 Úvodní stránka