vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projekt Starověký Řím v primě 

Závěr května letošního školního roku jsme s primány věnovali projektovým hodinám, které byly zaměřeny tematicky na starověký Řím. Projekty si žáci vylosovali, pracovali po čtyřech až pěti ve svých týmech. Vybírali si z těchto témat: Vznik Říma, jeho území a památky, Římští řečníci, Punské války, Hannibal, Spartakus a jeho povstání, Gaius Julius Caesar a Octavianus Augustus, Hadrián a Traián.

Informace k tématům žáci čerpali především z internetu, svou práci „dali na papír“ a poté svou přípravu prezentovali nazpaměť před celou třídou. Celá práce žáky bavila, mnoho se naučili, dozvěděli a naučili se pracovat společně, tudíž rozvíjeli mnoho kompetencí v rámci našeho školního vzdělávacího plánu.

Aneta Heroutová, žákyně primy
Mgr. Irena Baranová, vyučující v primě

© design 2007 Úvodní stránka