vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Předání maturitních vysvědčení očima absolventky - 2. 6. 2014 

V pondělí 2. 6. 2014 se pro nás, absolventy sportovního gymnázia, konala velice důležitá událost. Sešli jsme se v 16:00 h v plzeňském divadle Alfa, abychom ve slavnostní atmosféře převzali maturitní vysvědčení, mezinárodně uznávané certifikáty Europass a také pamětní listy věnované Úřadem městského obvodu Plzeň-Slovany. Nejlepší žáci za studijní a sportovní výsledky obdrželi od Sdružení přátel Sportovního gymnázia Plzeň knižní odměnu a absolventi se samými jedničkami ještě navíc poukázky na vstupenky do multikina CineStar v plzeňské Olympii.

Byli jsme rádi, že mezi nás přišli společně s ředitelkou školy Mgr. Majerovou vážení hosté, a to JUDr. Z. Lišková, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast investic, majetku a Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, z OŠMT KÚ PK Ing. L. Vítek, z ÚMO Plzeň-Slovany Mgr. J. Fluxa a za SP SG člen školské rady Ing. J. Kloud.

Programem nás provázel T. Denk ze třídy 2. B. Slavnostní atmosféru dotvořila hra na klavír žákyně tercie A. Benediktové. A poté již přišla na řadu chvíle nejočekávanější. Postupně jsme po třídách nastupovali na jeviště, aby nás třídní učitelky představily a sdělily přítomným naše plány do budoucna, kdo se na jakou vysokou školu chystá. A to byly chvíle, kdy jsme obdrželi výsledky naší dobře odvedené práce – vytoužená maturitní vysvědčení. Jako první se představila třída Oktáva v čele s třídní učitelkou PhDr. Z. Hůlovou. Poté následovala třída 4. A s PhDr. I. Žufanovou a nakonec 4. B představila PaedDr. H. Kůstová.

V divadelním sále panovala po celou dobu slavnostního odpoledne velice příjemná, pohodová atmosféra. Za nás, absolventy sportovního gymnázia, všem, kteří nám po celou dobu studia pomáhali, poděkoval absolvent třídy 4. A Štěpán Fau.

Z divadla Alfa jsme odcházeli šťastní, že jsme zvládli důležitou etapu svého života, ale i s pocity, že do „své“ školy se určitě ještě alespoň na podívanou vrátíme a že máme na co hezkého v životě vzpomínat.

Jana Benešová, absolventka oktávy

© design 2007 Úvodní stránka