vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Byli jsme v Diagnostickém ústavu a v SVP 

Třeťáci, kteří navštěvují seminář psychologie, se v červnu vypravili na dvojitou exkurzi do Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče. Obě zařízení se nacházejí na Karlovarské třídě v Plzni.

Mnozí z nás o existenci těchto středisek neměli ani tušení. Nejdříve nás paní Lavičková (diagnostický ústav) a paní Bílá (SVP) v úvodním slově seznámily s historií, provozem i odlišností obou středisek. Dozvěděli jsme se, že sem dochází klienti, kteří mají problémy ve škole s učením, nebo docházkou do školy, nerespektují autority, mají různé poruchy chování, nefunguje jejich rodina tak, jak by měla, ale také už mají např. zkušenosti s drogami a kriminální činností.

Pracují s nimi a věnují se jim psychologové, etopedi, speciální pedagogové, vychovatelé i učitelé. Zaujal nás pevný denní režim dětí nabitý různými aktivitami a terapiemi. Novinkou je terapie hrou, ke které slouží úplně nová herna vybavená přesně danými hračkami, dítě si zde za přítomnosti psychologa hodinu může hrát, jak chce a s čím chce. Klienti SVP sem dochází ambulantně nebo jsou tu na dvouměsíčním pobytu. Do diagnostického ústavu je dítě umístěno rozhodnutím soudu a může odejít opět po soudním rozhodnutí. Prohlédli jsme si posilovnu, klubovny k terapiím, třídy, zázemí zaměstnanců, pokoje klientů apod.

Za skupinu Věra Šuchmanová 3. B

© design 2007 Úvodní stránka