vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Lektoři ze ZČU a ústavní soudce na SG 

Na jaře 2014 studenti 3. A, 3. B, seminář SVS a 4. B absolvovali blok 6 přednášek na různorodá zajímavá témata, která maturantům zpestřila předmaturitní přípravu a 3. ročníkům zase výuku.

Tématy byly: antisemitismus, současná etika, Sokrates, náboženský radikalizmus, občanská společnost. Přednášeli jim odborníci z různých kateder ZČU v Plzni (pánové Mertl, Tarant, Křížek a Stulík).

O postavení Ústavního soudu v systému justice, jeho funkci a práci přednášel soudce Ústavního soudu ČR JUDr. Balík.

Těžko říci, která z přednášek byla zajímavější nebo přínosnější. Všechny žákům rozšířily obzory, poupravily názor, prohloubily znalosti a ukázaly různé souvislost, které dříve neviděli nebo nevnímali.

V závěru přednášky, po dotazech k přednášenému tématu, se rozvinula i neformální beseda o požadavcích i o způsobu výuky na ZČU, jak se na vysokoškolská studia připravit apod.

JUDr. Balík zase nadchl studenty 3. B přiblížením některých kauz ze své praxe.

Mgr. Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka