vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Dějepisný projekt v sekundě 

Začátkem května 2014 se žáci sekundy podíleli na dějepisném projektu se zaměřením na třicetiletou válku. Na projektu jsme pracovali v sedmi skupinách po čtyřech až pěti žácích. Každá skupina si vylosovala jedno z nabízených témat: Třicetiletá válka, Rudolf II. Habsburský, Gustav II. Adolf a Albrecht z Valdštejna, Bitva na Bílé hoře a České stavovské povstání, Vladislavská gotika a Vladislav II. Jagellonský, Fridrich Falcký, Ferdinand I. Habsburský a Maxmilián I. Habsburský.

Témata každá skupina zpracovala po svém, čerpala z nejrůznějších zdrojů a výsledek prezentovala před třídou. Využili jsme obrázky, dobové fotografie, mapy a schémata, krátké texty, ve kterých jsme shrnuli zpracovávané téma.

Práce na projektu byla příjemným zpestřením závěru školního roku.

Karolína Egersdorfová, Sekunda

© design 2007 Úvodní stránka