vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Na návštěvě v Německé knihovně Goethe Institutu v Plzni 

V červnu 2014 navštívila v rámci výuky německého jazyka skupina žáků třídy 2. A Německou knihovnu Goethe Institutu v Plzni.

Pro žáky, kteří se učí německý jazyk, je důležité vědět o tomto zařízení a službách, které Německá knihovna poskytuje.

Na účastníky čekal zajímavý výukový program. Po úvodní pohybové hře a práci s německou slovní zásobou se žáci rozdělili do skupin a zabývali se postupně na několika stanovištích úkoly z oblasti německých reálií. Při jejich řešení si mohli prakticky vyzkoušet své schopnosti vyhledávat v knihovně potřebné zdroje informací a pracovat s odbornou literaturou. Na závěr programu seznámila pracovnice knihovny žáky se správným řešením pracovních listů.

Návštěvu knihovny hodnotili žáci kladně a v tomto zařízení určitě nebyli naposledy.

Mgr. Milena Marková, PhDr. Iva Žufanová

© design 2007 Úvodní stránka