vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
V chrámu svatého Bartoloměje v Plzni 

Žákyně a žáci třídy 2. A a 3. B se v závěru školního roku vypravili se svými třídními učitelkami do historického centra Plzně. Jejich cílem byla katedrála svatého Bartoloměje.

V komentované prohlídce byli seznámeni s historií vzniku a postupnými proměnami této gotické dominanty města. Kostel je znám svým z dobového hlediska nezvyklým umístěním, nejcennější výzdobou chrámu je plastika Plzeňské madony, její autor bohužel není znám. Mezi portálem a patrovou římsou se nachází nika s barokní sochou sv. Bartoloměje, patrona chrámu.

Z hlavní lodi zúčastnění vstoupili do pozdně gotické Šternberské kaple, kde se nachází Český oltář, secesní dílo řezbáře Jana Kastnera. V celém chrámu obdivovali bohatě zdobená barevná okna, např. okno s motivem Golgota od plzeňského malíře Josefa Mandla či výtvory dalších významných umělců. Bylo zajímavé slyšet, že každé okno má svého sponzora.

Při exkurzi zaznělo mnoho dalších informací. Všichni účastníci již například znají, jaký je rozdíl mezi chrámem a katedrálou, vědí také, jaké povinnosti má biskup.

Na kruchtě se nachází obrovské varhany zhotovené r. 1894 varhanářem Emanuelem Petrem v Praze. A zde prohlídka chrámu končila. Samozřejmostí jsou každodenní bohoslužby sloužené v této katedrále, během nichž je možné si velebný zvuk varhan poslechnout, a tak možná někteří ze zúčastněných žáků do chrámu svatého Bartoloměje znovu zavítají.

Mgr. Milena Marková, Mgr. Jiřina Mazalová, třídní učitelky

© design 2007 Úvodní stránka