vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Náš první školní den 

Dne 1. září 2014 na naše sportovní gymnázium zavítala milá návštěva. Spolu s paní ředitelkou Mgr. M. Majerovou a zástupcem ředitelky panem Mgr. L. Lintimerem nás do třídy první školní den přišla pozdravit také paní JUDr. Z. Lišková, náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje.

Všichni nám popřáli úspěšný start do nového školního roku, pěkné známky a hodně sportovních úspěchů. Paní JUDr. Lišková nás požádala, abychom se jí představili a pověděli, jakému druhu sportu se věnujeme. I ona nám drží palce, aby se nám dařilo jak ve škole, tak v našich sportovních aktivitách, přeje hodně trpělivosti a pevné vůle. Na závěr setkání jsme za návštěvu paní JUDr. Z. Liškové poděkovali a předali jí malou květinu.

Natálie a Nicole Šmídovy, 1.A

© design 2007 Úvodní stránka