vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Návrh dalšího postupu při naplňování klíčové aktivity č. 4 a č. 6 

Dne 3. 11. 2010 se sešel tým zpracovatelů projektu Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR s manažerkou projektu Mgr. Majerovou, se supervizorem projektu Mgr. Sváškovou a s pracovníkem informačních technologií Ing. Vočadlem. Celému pracovnímu týmu byl nastíněn plán na další období plnění klíčové aktivity č. 4 a klíčové aktivity č. 6.

Garanti pro jednotlivé oblasti předmětů (český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika, občanský a společenskovědní základ, přírodovědný základ a informatika) projednají se svými členy postup a harmonogram ověřování již vytvořených výukových prezentací nebo pracovních listů a zajistí prezenční listiny z ověřování nových produktů projektu s podpisy podpořených osob. Někteří zpracovatelé budou pokračovat v inovaci prezentací nebo v tvorbě nových výukových prezentací. Na schůzkách garanti také projednají sestavování databáze nestandardizovaných didaktických testů, a to vlastních, nově zpracovaných testových úloh a jejich umístění na lokální počítačové síti školy.

Pracovník IT Ing. Vočadlo nabídl zpracovatelům projektu možnosti konzultací před vkládáním testových úloh. Supervizor projektu Mgr. Svášková vyzvala zpracovatele projektu k sepsání nových pracovních smluv, pokud je ještě nemají uzavřené v souvislosti s tvorbou produktů projektu.

Mgr. Milena Majerová
hlavní manažer projektu

Evropský sociální fond
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
© design 2007 Úvodní stránka