vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Sekunda poznávala krásy Chodska 

V úterý 16. září 2014 se třída sekunda zúčastnila literárně-dějepisné exkurze na Chodsko. Autobus byl doplněn žáky z primy a tercie, kteří měli o tuto exkurzi zájem.

Nejprve se náš autobus vydal do Horšovského Týna, kde jsme navštívili hrad a zámek, poté jsme vyšli na Výhledy, kde je pomník Jindřicha Šimona Baara a v neposlední řadě jsme se podívali i do domu již zmiňovaného spisovatele v Klenčí pod Čerchovem, kde se dnes nachází jeho muzeum. Exkurzi jsme zakončili v Újezdě na Kozinově statku, kde jsme si vyslechli celou historii Chodů v jejich nářečí – bulačině.

Na této exkurzi jsme se toho hodně naučili a strávili jsme tak příjemný podzimní den.

Hana Malánová, sekunda

© design 2007 Úvodní stránka