vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Význam plzeňských řek 

V pondělí 22. 9. 2014 se žáci kvarty vydali na zajímavou poznávací vycházku plnou her a kvízů do povodí plzeňské řeky Mže. Už při zeměpise před touto akcí jsme si pomocí pracovních listů zopakovali a vyhledali informace o čtyřech plzeňských řekách.

Na vycházce samé jsme se dozvěděli spoustu nového o říční síti v minulosti a dnes, o využití řek v minulosti a dnes, o zmírnění rychlého odtoku vody za povodní, invazních rostlinách, tady křídlatce sachalinské/japonské, a mnoho dalšího. Nejvíce nás zaujalo hledání úkolů podle mapy a vyplnění křížovky. Všechny materiály jsme ještě při jedné hodině zeměpisu zpracovali a udělali z nich nástěnku v učebně zeměpisu.

PaedDr. Alena Vondráčková, vyučující zeměpisu

© design 2007 Úvodní stránka