vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Projektový den v Židovském městě v Praze - Josefově 

Dne 15. října 2014 se účastnili zájemci z řad žáků našeho gymnázia projektového dne výchovné poradkyně zaměřeného na téma Významné židovské osobnosti v kontextu české kultury. Projektový den se uskutečnil v rámci projektu „Učíme se rozumět sobě i jiným“ grantu Podpora primární prevence sociálně patologických jevů podpořeného Magistrátem města Plzně.

Spolu s našimi vyučujícími Mgr. Baranovou, PhDr. Hůlovou, Mgr. Mazalovou a PhDr. Šimandlovou jsme navštívili pražské Židovské město, nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě, a dozvěděli se mnoho zajímavostí o židovské kultuře. Protože nás bylo 52, byli jsme rozděleni do dvou menších skupin, abychom mohli dobře vnímat výklad našich místních průvodkyň. Obě paní průvodkyně nám vyprávěly zajímavosti o židovské kultuře, svátcích, synagogách a také o historii národa. Navštívili jsme židovský hřbitov, kde jsme viděli mnoho náhrobků, mohli jsme si zde dokonce položit pár kamínků s naším přáním. Také jsme s našimi průvodkyněmi postupně prošli čtyři pražské židovské synagogy, Staronovou, Španělskou, Pinkasovu, která je zároveň památníkem holocaustu, a prohlídku jsme završili v synagoze Klausové.

Celý výlet byl velmi pěkný a všichni jsme si z něj odnesli mnoho poznatků. Budeme se těšit na další projekty, které pro nás naše vyučující uspořádají.

Lucie Baranová, kvarta

© design 2007 Úvodní stránka