vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den pro zdraví 

Den pro zdraví (očima Primy)

V úterý 14. října 2014 jsme byli v tělocvičně, kde nám studenti z vysoké školy vyprávěli o první pomoci. Řekli nám například, jak se máme zachovat, když je někdo v bezvědomí nebo když má popáleniny. Také jsme si mohli vyzkoušet masáž srdce. Dále jsme se učili, jak pomoci kamarádovi, když si zlomí nebo jinak poraní ruku či nohu. Pak jsme se naučili stabilizovanou polohu.

Ukázky první pomoci byly zajímavé, poučné, a líbily se nám. Jen doufáme, že naučené činnosti nebudeme potřebovat.

Eliška Pechmannová a Veronika Virtová, Prima

Den pro zdraví (očima 1. B)

Dne 14. 10. 2014 se konala na naší škole akce Den pro zdraví, která byla určena také pro naši třídu. Studenti z Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni nám ukázali na jednotlivých stanovištích, jak můžeme v určitých situacích poskytnout první pomoc.

První stanoviště se zabývalo zlomeninami a krvácením. Velmi pěkně nám vše vysvětlili a ukázali. Druhé stanoviště bylo o popáleninách, omrzlinách, poleptání, úžehu a úpalu. Na třetím stanovišti nám studenti vysvětlili, jak se máme zachovat, když se setkáme s člověkem v bezvědomí. Vyzkoušeli jsme si uvést figurínu do stabilizované polohy a učili se, jak přistupovat k člověku, který je v bezvědomí, ale dýchá. Poslední stanoviště bylo zaměřené na situaci, kdy je člověk v bezvědomí a nedýchá. Na figuríně jsme si vyzkoušeli i resuscitaci. Stlačení hrudníku 100x za 1 minutu je velmi obtížné.

Myslíme si, že je dobré Dny pro zdraví pořádat. Vždyť nevíme, v jakých situacích se můžeme ocitnout a kdy budeme základy první pomoci potřebovat.

Michaela Sedláková, Nina Kovářová, 1. B

Den pro zdraví očima žáka 1. A

Dne 14. října se zúčastnila naše třída akce Den pro zdraví. Já osobně jsem čekal nudnou a zdlouhavou přednášku o první pomoci, kterou bude každý z účastníků brát jako ulití z hodin, ale opak byl pravdou.

Mladí zdravotníci - studenti Fakulty zdravotnických studií ZČU v Plzni - si pro nás na čtyřech stanovištích ve velké tělocvičně připravili názorné ukázky první pomoci v různých situacích a případech.

Nejprve jsme se rozdělili na příslušné skupiny a poté jsme se rozešli na stanoviště, na kterých jsme se po patnácti minutách postupně prostřídali. Na našem prvním stanovišti jsme byli seznámeni s resuscitací, kterou jsme si vyzkoušeli na umělé figuríně. Také jsme použili přístroj AED, který pomůže při resuscitaci pacienta. Na dalším stanovišti jsme byli seznámeni s postupem fixování zlomenin a zastavení několika druhů krvácejících rán. Tato stanoviště nás zaujala nejvíce a to díky novinkám v pravidlech záchrany a také v moderní technice, kterou jsme si opět mohli vyzkoušet v praxi. Dvě poslední stanoviště se věnovala omrzlinám, popáleninám a také stabilizované poloze, kterou lze praktikovat například proti šoku.

Po ukončení jsme se ve třídě shodli, že díky akci už si snad budeme v nepředvídatelných situacích vědět s první pomocí rady.

Jakub Štverák, 1. A

© design 2007 Úvodní stránka