vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Pobyt v maďarském Szigetszentmiklos - projekt Comenius 

Ve dnech 7. 10. – 11. 10. 2014 se zúčastnily žákyně třídy 3. B Nicole Rambousková a Eva Jiskrová s vyučujícími Mgr. Milenou Markovou a PaedDr. Alenou Vondráčkovou v rámci práce v projektu mobility v maďarské partnerské škole Batthyány Kázmér Gimnázium. V Maďarsku se setkaly se spolužáky a učiteli ze SRN, z Finska, Anglie a Francie.

Maďarské gymnázium připravilo pro partnerské školy zajímavý program. Celé setkání se neslo v duchu hudby a slunečních motivů. Maďarská škola byla těmito motivy krásně vyzdobena - všichni obdivovali obrazy i trojrozměrné předměty ze žákovské dílny a ocenili jejich nápaditost.

Každá škola prezentovala život a dílo jednoho hudebního skladatele svého státu s ohledem na to, zda a jak se motiv SLUNCE v jeho díle projevuje. Naše gymnázium představilo hudebního skladatele Bedřicha Smetanu.

Dále žáci partnerských škol instalovali nástěnky s cílem přiblížit ostatním jednu z oblíbených turistických oblastí své země, kde je možno si užívat slunečních paprsků. Naše škola představila oblast přehrady Lipno.

Celý jeden den strávili účastníci v atraktivní turistické oblasti Balatonu. Maďarští hostitelé zařadili do programu též drobnější exkurze - návštěvu Ráckeve s prohlídkou zámku Savoyai, z věže místní radnice je krásný výhled do okolí, všechny zaujala prohlídka technické památky – lodního mlýna a exkurze do vinařského závodu GÁL/ Szigetcsép spojená s ochutnávkou vín z oblasti ostrova Csepel.

Celé setkání vyvrcholilo společným kulturním programem a „Slunečním koncertem“, kterého se zúčastnili i všichni žáci hostitelské školy včetně učitelů. Maďarská škola připravila pestrou skladbu tanečních vystoupení svých žáků v krojích, zvonkohru i zpěv maďarských lidových písní. Poté následoval společný zpěv písně „Like Ice in the Sunshine“ a loučení.

Z pobytu v Maďarsku si všichni odvezli krásné zážitky, mnoho nových poznatků a žáci navázali nová krásná přátelství.

Žáci z různých států měli možnost poznávat tradice a způsob života v zúčastněných zemích a školách, nejintenzivněji tentokrát Maďarsku. Společný pobyt posílil přátelské vazby mezi školami. Přínosem mobility je i výchova žáků ke vzájemné toleranci. Neméně důležitý je i rozvoj řečových dovedností v němčině a v angličtině.

Za účastnice mobility: Mgr. Milena Marková

© design 2007 Úvodní stránka