vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Odpoledne s hejtmanem 

Žáci sportovního gymnázia ze tříd 2. A, 4. A, 3. A a Kvinta měli 11. 11. 2014 možnost se přímo na Krajském úřadě Plzeňského kraje ve Škroupově ulici seznámit s činností úřadu, prací zastupitelstva a také diskutovat s hejtmanem Plzeňského kraje panem Václavem Šlajsem. Navázali jsme tak na sérii setkání, kterých se postupně zúčastní žáci středních škol zřizovaných Plzeňským krajem.

Pan hejtman žáky přivítal v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje a ti zasedli do lavic zastupitelů.

V úvodu pan Šlajs prostřednictvím prezentace představil Plzeňský kraj a krajský úřad a zároveň zmínil úspěchy kraje jak v socioekonomických ukazatelích, tak například ve sportovní oblasti. To nás vzhledem k zaměření našeho gymnázia hodně zajímalo. Také zdůraznil, že jednou z priorit kraje bude podpora technického vzdělávání. Během prezentace se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací, například, že žijí v nejbezpečnějším kraji ČR, že je Plzeňský kraj na druhém místě v republice v objasňování trestných činů, že je náš kraj jako jediný nezadluženým krajem v ČR a podobně. Pan hejtman nás vyzval k účasti v nové anketě Největší osobnost Plzeňského kraje v historii, která bude vyhlášena koncem roku.

Poté žáky čekal znalostní test, kdy vybírali vždy jednu správnou odpověď ze čtyř možných. Test si žáci sami vyhodnotili a získali tak informaci o tom, jak na tom se znalostmi o Plzeňském kraji jsou.

V druhé části setkání měli žáci možnost hlasovat jako zastupitelé prostřednictvím hlasovacího zařízení. „Rozhodovali“ například o zavedení eutanazie, úplného zákazu kouření v restauracích nebo o zavedení trestu smrti.

V průběhu celého setkání studenti kladli dotazy, na které kromě pana hejtmana odpovídali i jeho náměstci Ivo Grüner a Jiří Struček.

Setkání hodnotila kladně ředitelka sportovního gymnázia Mgr. Milena Majerová, která v úvodu celého odpoledne o škole krátce pohovořila a představila i přítomné vynikající sportovce - D. Uhra, M. Šimáčka, T. Polanskou a J. Loudu.

Pozitivně celou akci hodnotili také žáci, Mgr. I. Fryčková a Mgr. J. Mazalová, které žáky na besedu doprovázely.

Mgr. I. Fryčková, Mgr. J. Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka