vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Studuj a pracuj 

Studuj a pracuj - to bylo téma přednášky a besedy s pracovnicemi Euro centra v Plzni, které byly 11. 11. 2014 hosty ve společenskovědním semináři a v dějepisném semináři.

Prostřednictvím prezentace se žáci dozvěděli hodně potřebných informací o pomaturitním studiu a práci v zahraničí, především ve státech EU.

Obě slečny z Euro centra žáky seznámily s Erasmem a s jeho jednotlivými projekty. Pohovořily i o další pestré nabídce projektů pro mládež od 17 - 30ti let i o webových portálech, kde se mohou zájemci k podrobnějším informacím „doklikat“. Také přišla řeč na možnost zažádat si o euro pas, který podstatně ulehčí pohyb, studium i práci ve státech EU.

V závěru si žáci zasoutěžili ve vědomostním kvízu „Riskuj o evropské unii“. Za správné odpovědi je čekaly i malé odměny v podobě bonbónů a propagačních materiálů Eurocentra.

Mgr. Jiřina Mazalová

© design 2007 Úvodní stránka