vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Opět na výstavě ITEP 

Koncem září 2014 se v Plzni konal již 10. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP. Na tomto jubilejním ročníku třetího největšího veletrhu cestovního ruchu v ČR se v hale TJ Lokomotivy Plzeň prezentovalo 115 vystavovatelů z České republiky, z Číny, Rakouska, Německa a Slovenska.

Již tradičně se této akce v hodinách výuky německého jazyka zúčastnili i žáci naší školy se svými vyučujícími. Tak jako ostatní návštěvníci si s sebou všichni odnášeli množství informačních brožur, map, cestovních brožur a dalších materiálů cestovního ruchu. Žáci si částečně užili i nabídek bohatého doprovodného programu, který nabízel skvělé hudební zážitky, zájemci si mohli zahrát interaktivní soutěže o zajímavé ceny, velice dobře se mnozí pobavili i při vlastních pokusech u exponátů Techmania Science Center.

Za zúčastněné Mgr. Milena Marková

© design 2007 Úvodní stránka