vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Pátek se SVS v Praze 

Pátek 28. 11. 2014 se SVS v Praze - tak to zajímalo studenty ze společenskovědního semináře, kteří chtějí maturovat ze základů společenských věd.

Jako každý rok jsme v tento den zavítali do Parlamentu ČR, ale tentokrát jsme se museli spokojit pouze s Poslaneckou sněmovnou, protože objednaná návštěva Senátu PČR byla z protokolárních důvodů zrušena. Po prohlídce sněmovny jsme se vydali do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Ani jsme nevěděli, že se takové muzeum v Praze vyskytuje! Zaměřili jsme se hlavně na život a dílo tohoto představitele české pedagogiky a filozofie, ale krátce jsme se mohli seznámit i s tisíciletým vývojem vzdělanosti a školství u nás. Pracovnice muzea na nás byly připraveny, postupovali jsme podle pracovních listů a mohli využít také interaktivní expozici.

Obě části exkurze by nám měly pomoci v přípravě na maturitní zkoušku.

Za skupinu: B. Tréšková a M. Smolíková

© design 2007 Úvodní stránka