vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Prevence sociální patologie 

Stalo se již tradicí, že se žáci v rámci výuky seznamují s negativními sociálně patologickými jevy a jsou vedeni k tomu, aby se jim vyhýbali.

Také v letošním školním roce se uskutečnily v listopadu besedy s odborníkem na tato témata. PaedDr. Kaše hovořil se žáky Primy, 1. A a 1. B především o náročných situacích, které jim může studium na gymnáziu přinášet, a o životních hodnotách a cílech. Samozřejmě, že své vystoupení přizpůsobil věku posluchačů. Dotazy mu kladli zejména naši nejmladší žáci.

Mgr. Ivana Fryčková

© design 2007 Úvodní stránka