vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Wir sprechen Deutsch … 

V pondělí 15. prosince 2014 se konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kterého se zúčastnilo 12 žákyň a žáků vyššího gymnázia. Po poslechovém cvičení měli účastníci možnost předvést své konverzační schopnosti a pohotové reakce v německém jazyce. Popisovali a srovnávali obrázky, samostatně hovořili na témata týkající se každodenního života.

Porota pak stála před úkolem vyhodnotit jazykové znalosti a řečové dovednosti soutěžících a sestavit jejich pořadí dle výkonů.

Zde jsou výsledky:

1. místo ANNA JIRSOVÁ, 3. A
2. místo VÁCLAV ŠÍSTEK, septima
3. místo MICHAELA REICHLOVÁ, kvinta

Blahopřeje vítězům a děkujeme všem účastníkům soutěže.

Mgr. Milena Marková

© design 2007 Úvodní stránka