vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Olympiáda českého jazyka 

Dne 3. 12. 2014 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády českého jazyka. Do soutěže se zapojilo 27 žáků. V 1. kategorii soutěžilo 8 žáků z tercie a kvarty a ve 2. kategorii 19 žáků vyššího gymnázia. Všichni k úkolům olympiády přistupovali zodpovědně a snažili se uspět co nejlépe.

Výsledky:
1. kategorie:
1. místo Alexandra Halounová
2. místo Lucie Baranová
3. místo Adéla Benediktová

2. kategorie:
1. místo Lenka Fialová
2. místo Anna Jirsová
3. místo Jan Kulhánek

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při postupu do vyššího kola.

Předmětová komise ČJ

© design 2007 Úvodní stránka