vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Hezké prázdniny přeje Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
Olympiáda českého jazyka 

Dne 3. 12. 2014 se na sportovním gymnáziu uskutečnilo školní kolo Olympiády českého jazyka. Do soutěže se zapojilo 27 žáků. V 1. kategorii soutěžilo 8 žáků z tercie a kvarty a ve 2. kategorii 19 žáků vyššího gymnázia. Všichni k úkolům olympiády přistupovali zodpovědně a snažili se uspět co nejlépe.

Výsledky:
1. kategorie:
1. místo Alexandra Halounová
2. místo Lucie Baranová
3. místo Adéla Benediktová

2. kategorie:
1. místo Lenka Fialová
2. místo Anna Jirsová
3. místo Jan Kulhánek

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při postupu do vyššího kola.

Předmětová komise ČJ

© design 2007 Úvodní stránka