vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Sportovec roku 2014 

Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se žáci sportovního gymnázia se svými učiteli a trenéry sešli ve společenském sále plzeňské Alfy na - již tradičním - vyhlášení Nejúspěšnějších sportovců školy.

V úvodu slavnostního dopoledne vystoupili se sestavou, kterou si sami připravili, úspěšní judisté ze 4. A Jan Marek (juniorský reprezentant a bronzový medailista z MČR mužů), Jiří Petrášek (9. na MČR seniorů), Adam Buriánek (účastník MČR juniorů) a z 2. A Adam Leroch (stříbrný z MČR dorostu) a Alice Matějčková (dorostenecká reprezentantka, dorostenecká a juniorská mistryně ČR).

Poté vystoupili s krátkým projevem paní ředitelka Mgr. Milena Majerové a hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs, který převzal nad slavnostním dopolednem záštitu. Pan hejtman vyzdvihl úspěšnost sportovního gymnázia a ujistil přítomné, že škola má u vedení Plzeňského kraje dobré jméno a podporu.

Poté vystoupilo 18 dívek z různých tříd s tanečním příběhem nazvaným „Vítejte na sportovním gymnáziu“. Do jeho choreografie děvčata promítla tři taneční styly: street dance, art dance a disco dance.

A pak už přišlo na řadu to hlavní - očekávané vyhlášení nejlepších sportovců sportovního gymnázia za kalendářní rok 2014. Ze tříd nižšího gymnázia se v pětici nejúspěšnějších umístili tři reprezentanti ČR: Anna Schröterová (sportovní gymnastika), Daniel Zdeněk (thajský box) a Klára Nováková (tenis). Dalšími oceněnými v této skupině byli Linda Hettlerová (atletika) a David Hradil (judo).

Z vyššího gymnázia za své vynikající sportovní výsledky v roce 2014 byli oceněni reprezentanti ČR Eliška Fajfrlíková (sportovní aerobik), Markéta Paulusová (judo), Jan Louda (badminton), Tomáš Majer (hokejbal), Eliška Šibrová (házená), David Tolar (biatlon), Daniel Uher ( judo), Dominika Zachová (házená), Veronika Galušková (házená), Kateřina Svitková (fotbal), Jiří Veselý (bikros), Klára Kováříková (atletika), Sabina Merklová (judo), Jan Čiviš (atletika), Martin Šimáček (plavání), Alice Matějčková (judo), Josef Šimsa (atletika), Dominik Polcar (plavání), Dominika Hálková (judo), Jan Marek (judo), Roman Bischof (plavání) a Tereza Polanská (tenis).

Před finálovým vyhlášením tří nejúspěšnějších sportovců školy se s originální sestavou se švihadly představila děvčata ze skupiny Rope skipping team Zbůch. Předvedla pohybovou skladbu „JUMP“, kterou nacvičila pod vedením trenérky Marie Kašpírkové. S touto skladbou družstvo zvítězilo v okresní soutěži pohybových skladeb a v krajské soutěži získalo 3. místo, čímž se nominovalo do celostátního finále soutěže „Česko se hýbe“.

Poté už následoval zlatý hřeb slavnostního dopoledne. Mezi nejúspěšnějšími sportovci sportovního gymnázia za rok 2014 se umístili reprezentanti ČR:
3. místo Markéta Jeřábková (házená)
2. místo Petr Sváček (sportovní střelba)
1. místo - Radek Šlouf (rychlostní kanoistika - nejúspěšnější sportovec SG za rok 2014

Na závěr slavnostního dopoledne poblahopřáli všem oceněným sportovcům Mgr. Vladislav Houda, předseda Sdružení přátel SG, a prof. Ing. Josef Basl, CSc, prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Západočeské univerzity v Plzni.

Konferování se úspěšně zhostili žáci sexty Michaela Šindelková a Václav Krušina.

Předmětová komise ČJ

© design 2007 Úvodní stránka