vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Předvánoční vystoupení 

Naši třídu si vybraly paní učitelky k předvánočním vystoupením. Nejprve jsme s Mgr. Maxovou nacvičili program, s kterým jsme vystoupili v Domě pokojného stáří sv. Alžběty. Hráli jsme na klávesy, příčnou flétnu, housle a kytaru. Zazpívali jsme ve společenském sále a pak jsme chodili ještě po pokojích. Vše bylo velmi dojemné.

V prosinci jsme se sešli u vánočního stromu ÚMO Plzeň 2. Tam jsme předvedli pásmo písní a básní, které s námi připravily paní učitelky Stejskalová a Fryčková. Přišlo se na nás podívat celkem hodně lidí. Po vystoupení nám paní úřednice předala malou odměnu. Bylo to hezké.

Veronika Virtová, Kateřina Čejková, Anna Bauerová, Prima

© design 2007 Úvodní stránka