vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Projekt Oranžová učebna 

V roce 2014 sportovní gymnázium podalo žádost o nadační příspěvek v rámci projektu Oranžová učebna vyhlášený společností ČEZ. V průběhu měsíce dubna Správní rada Nadace ČEZ schválila příspěvek ve výši Kč 153.014,- na realizaci projektu Fyzika zábavně a experimentálně.

Za tento finanční obnos jsme koupili přenosný počítač a multifunkční tiskárnu a především jsme doplnili experimentální systém PASCO o další sondy a rozhranní (například senzor elektrického náboje, teplotní senzor, model oka, senzor pohybu aj.). Dále jsme zakoupili pomůcky pro demonstraci jevů za sníženého tlaku, elektromotor a pomůcky pro sestavování elektrických obvodů.

Naším cílem je zvýšit atraktivitu prováděných experimentů, umožnit žákům vyzkoušet si fyzikální jevy „na vlastní kůži“ a zpracovat výsledky pokusů pomocí výpočetní techniky. Očekáváme, že se naše snaha projeví ve zvýšeném zájmu o studium technických oborů na vysokých školách.

Mgr. Jitka Krýslová

© design 2007 Úvodní stránka