vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Slavnostní zahájení Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015 

Byli jsme u toho

V sobotu 17. ledna 2015 byla slavnostně otevřena Plzeň jako kulturní metropole. Na zahajovacím ceremoniálu se podíleli i naši žáci.

Kulturní program na shromaždišti U Ježíška otevřely tanečním vystoupením dívky z vyššího gymnázia. Přímo pro tento okamžik si pod vedením žákyně Zdeňky Fialové připravily temperamentní vystoupení, ve kterém představily své gymnázium skutečně jako sportovní školu. Tancem vyjádřily běžný den ve školních lavicích, o přestávkách i při zkoušení, elegantně přenesly diváky do posilovny, na tenisové hřiště nebo na judistické tatami. Velký potlesk sklidily při simulaci plavání, kdy na skateboardech předváděly vzorového kraula. Děvčata měla ztížené podmínky dané menším podiem, navíc byl krajní prostor mokrý od deště, ale přesto tancovala s nadšením a sklidila velké ovace.

Podobný úspěch měli i naši judisté. Ti naopak kulturní představení uzavírali. Ukázali klasickou rozcvičku a pak se již pustili do rychlých chvatů, při nichž divák ani nepostřehl, jak se jeden z dvojice ocitl na zemi. Na závěr jsme dostali i lekci sebeobrany a jen jsme žasli, jak se dokáže dívka (křehká, ale znalá patřičných chvatů) ubránit zloději nebo svalnatému násilníkovi s nožem, zbraní, pálkou. Potlesk byl skutečně zasloužený.

Vystoupení se zúčastnili i další naši žáci. Překvapila mě dvojčata Matěj a Tonda Borovští, kteří vystupovali se skupinou Step by step a já jen koukala, co ti dva všechno dokážou. Vím, že to jsou plavci, hrají na housle a piano, krásně kreslí a teď navíc umí stepovat snad jako Jiří Korn.

I když v sobotu našemu otevření Plzně – města kultury vůbec nepřálo počasí, všichni zúčastnění si slavnostní den užili a teď je jen na nás, jak o své město budeme pečovat.

Mgr. Jana Šlajsová

© design 2007 Úvodní stránka