vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce 

Dne 22. 1. 2015 se konalo školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. Opět nás potěšila hojná účast, soutěžilo 36 žáků ve třech kategoriích.

V první poslechové části se posuzovala míra porozumění. Poté následovala ústní část, kdy po krátké přípravě konverzovali soutěžící na vylosované téma se členy poroty, popisovali obrázky a snažili se pohotově reagovat. Hodnotila se jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Vítězové každé kategorie postupují do okresního kola, které proběhne v únoru na plzeňském Masarykově gymnáziu.

Výsledky:

Kategorie I. A
1. Michaela Šormová, Sekunda

2. Adam Rohla, Sekunda
3. Anna Bauerová, Prima

Kategorie II. B
1. Petr Erhart, Kvarta

2. Marek Pechr, Tercie
3. David Hradil, Tercie

Kategorie III. A
1. Adela Böhmová, Septima

2. Matěj Krásný, 2. B
3. Vítězslav Varga, Sexta

Za PK AJ Mgr. Radka Fialová

© design 2007 Úvodní stránka