vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
GYMNAZISTÉ V ŘÍŠI VODY 

Projektový den pro třídy NG

Divadlo - tanec - literatura - výtvarné prezentace a hudba

Dne 29. ledna 2015 ukončili žáci 1. - 4. ročníků nižšího gymnázia 1. pololetí netradičním způsobem. Vyučující estetické výchovy Mgr. Jana Šlajsová vyhlásila před pololetními prázdninami 2. ročník tvořivé prezentace tříd.

Spolu se svými třídními učitelkami Mgr. Fryčkovou, Mgr. Dlouhou, Mgr. Maškovou a Mgr. Čechurovou žáci během týdne vytvořili kreativní prezentace a představení, která přinesla poučení i zábavu tvůrcům i divákům. Naplnili tak před vydáním vysvědčení společně Komenského zásadu názornosti a učení hrou. Všem patří velký dík a ocenění, neboť se svých úkolů zhostili opravdu zodpovědně a s plným nasazením.

Hlavním pojítkem projektu byla tentokrát VODA jako dárce života, živel, jako součást ochrany životního prostředí, prostor pro sport a zdroj mnoha fantazijních příběhů, postav a pohádek… Zdařilé prezentace o využití vody a hospodaření s ní, přiblížení života v moři a další informace z různých oborů podpořily aktuální mezipředmětové vztahy. Divadelní vystoupení na motivy Noemovy archy, taneční vystoupení Kocábka, scénky na téma Voda a Vodní olympiáda navodily následně příjemnou atmosféru před vyhodnocením studijních výsledků za 1. pololetí školního roku.

Hádanka na závěr: Víte, co či kdo je AXLOTL?

Za porotu zpracovala Mgr. Hana Stejskalová

© design 2007 Úvodní stránka