vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Projektové hodiny v tercii 

Ve dnech 9. 3. – 16. 3. 2015 byl v naší třídě Tercii na hodinách dějepisu zadán projekt s tématem Evropa a svět ve 2. polovině 19. století. Žáci byli rozděleni do skupin a každá z nich si vylosovala jedno téma. Prezentace si žáci připravili na počítačích a poté je přednášeli před třídou.

Od svých spolužáků jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a celý projekt si třída užila.

Karolína Egersdorfová, tercie

© design 2007 Úvodní stránka