vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den jazyků 

Ve čtvrtek 30. 4. 2015 se na našem gymnáziu konal Den jazyků. Začínalo se v půl 10, kdy se všechny třídy připravovaly na svoje vystoupení. Téma bylo pro všechny stejné, postarat se o skupinu anglicky mluvících návštěvníků, kteří přijeli na oslavy Plzeň – hlavní město kultury 2015. Bohužel některé třídy nedodržely zadání, a tak nedostaly plný počet bodů. Naopak třídy, které splnily téma, postupovaly do nejlepší čtyřky, kde se rozhodovalo o medailových umístěních. Byl to velmi vyrovnaný boj.

Naše třída se nejvíce soustředila na to, abychom mluvili co nejvíce anglicky a dodrželi zadané téma. Museli jsme se zapojit všichni, napsat scénář, rozdělit role, vyrobit kulisy, přinést si rekvizity a kostýmy. Dále jsme se snažili rozesmát porotu, spolužáky a učitele, kteří se přišli podívat.

Nejvíce se nám líbilo, že jsme všichni společně spolupracovali a že jsme si užili spoustu legrace. Za naši velkou snahu jsme byli odměněni vítězstvím a to jsme společně nadšeně oslavili.

Kristýna Venturová 1. B

© design 2007 Úvodní stránka