vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Pythagoriáda 

Matematická soutěž Pythagoriáda je určena pro žáky primy, sekundy a tercie. Žáci během jedné hodiny řeší sadu příkladů. Ve školním kole je pro primu a sekundu připraveno 15 příkladů, pro tercii 12. Našeho školního kola, které se uskutečnilo 10. dubna 2015, se zúčastnili všichni žáci těchto tříd.

Nejlepší z řešitelů školního kola postupovali do kola okresního. To se uskutečnilo 12. května 2015 na Gymnáziu na Mikulášském náměstí.

Primu reprezentovali Matěj Borovský, Vladimír Kremláček, Antonín Borovský, Jakub Husák a Šimon Šticha. Nejlépe si vedli Vladimír Kremláček a Antonín Borovský, kteří v nemalé konkurenci obsadili stejné 4. místo s celkovým počtem 10 bodů. O jeden bod méně a tedy 5. místo získal Šimon Šticha.

Ze sekundy do okresního kola postoupili Matyáš Jánský, Jana Čákorová a Martin Kočandrle. Bohužel, jejich výkony nestačily na umístění mezi úspěšnými řešiteli.

Tercii zastupovali Filip Kovářík, Linda Hettlerová, Frances Cardová, David Hradil a Anne-Maria Kasipovičová. Matematické vlohy nejlépe uplatnil Filip Kovářík, který se ziskem 10 bodů zařadil na 6. místo.

Všichni žáci nám ukázali, že mohou získat pěkné výsledky nejen ve sportu, ale i v matematické soutěži.

Účastníkům děkujeme za reprezentaci školy v matematické soutěži, úspěšným blahopřejeme k získaným bodům.

Mgr. Václava Dlouhá, Mgr. Marie Mašková, vyučující matematiky

© design 2007 Úvodní stránka