vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Do Německa na zkušenou / Versuch´s mal in Deutschland 

Ve středu 13. května 2015 se zúčastnili žáci předmaturitních ročníků učící se německý jazyk zajímavého programu. Naše pozvání přijala Jana Kotasová, lektorka projektu „Do Německa na zkušenou!“. Tento projekt se zabývá informováním středoškolských studentů o jejich možnostech vycestovat do Německa.

V interaktivní prezentaci se žáci dozvěděli užitečné informace o možnostech studia i práce v německy mluvících zemích, především pak ve Spolkové republice Německo.

Dlouhodobější i časově kratší pobyty, různá setkání a výměny mládeže, workcampy, dobrovolnické služby, práce i brigády, jazykové kurzy a zkoušky, studium v zahraničí podpořené stipendiem, stáže, odborná praxe, letní jazykové školy – z takto lákavé nabídky si mohou mladí lidé dnes dle svých představ vybírat. A pak studovat, pracovat nebo si jen přivydělat a získávat zkušenosti v cizojazyčném prostředí. Mnozí žáci zajisté využijí některé z nabídek a jejich život tak nabude zajímavých rozměrů.

Lektorka žákům rozdala i materiály včetně seznamu užitečných internetových adres, kde si mohou nalézt další podněty a vyhledat podrobné informace, které se do prezentace již nevešly.

Za PK CJ Mgr. Milena Marková, PhDr. Ivana Žufanová

© design 2007 Úvodní stránka