vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
DÍVKY NAVŠTÍVILY RICE, FEL ZČU V PLZNI 

V rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“, jehož hlavním cílem je zvýšení zájmu dívek o technické vzdělávání, navštívily dívky ze sexty a 2. B ZČU v Plzni.

Dne 5. 3. 2015 zde proběhl ukázkový den na Regionálním inovačním centru elektrotechniky na FEL ZČU v Plzni.

Po zahájení Ing. Nová představila výzkumné centrum RICE. Pak následovala prohlídka laboratoří FEL ZČU v Plzni. Doktorandi RICE studentky seznámili s laboratoří vysokého napětí. Dívkám se líbily především praktické ukázky elektrického oblouku a také akustické projevy elektrického napětí. V další části se studentky seznámily s unikátním zařízením „Aerosol Jet Printer“, které slouží k tisku elektrických obvodů a součástek na bázi vzácných kovů, organických a biologických materiálů. Jedná se o jediné zařízení tohoto druhu v České republice. V akustické laboratoři si prohlédly poslechové studio s mixážním pultem a ozvukovou komoru. V bezodrazové komoře zjistily, jak se měří hlučnost strojů a zařízení.

Studentky si pak v menších skupinkách připravily vlastní projekt, ve kterém definovaly cíle, výstupy a indikátory projektu. Svůj projekt pak zástupkyně skupinky prezentovala před komisí, nejlepší projektový záměr - vybudování regeneračního centra - byl oceněn.

Dívky během návštěvy RICE na FEL ZČU zjistily, že technika není jen pro chlapce a muže, ale že v ní najde uplatnění plno dívek a žen.

Mgr. V. Dlouhá

© design 2007 Úvodní stránka