vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Příjemné prožití letních prázdnin přeje Mgr. Milena Majerová
Tercie a kvarta se zapojily do Vesmírné expedice v Techmanii 

Na začátku června se žáci tercie (2. 6. 2015) a kvarty (4. 6. 2015) zapojili do Vesmírné expedice v Techmanii. Třída se vždy rozdělila do tří skupin. Každá z nich plnila úkoly v laboratořích Techmanie.

V biologické laboratoři plnili úkoly programu ŽIVOT VE VESMÍRU? Pokusy během laboratorního cvičení byly zaměřeny na životaschopnost mikroorganismů v závislosti na tepelných podmínkách. Žáci vystavovali kvasinky takovým teplotám a podmínkám, které panují na planetách nejbližších Zemi. Následně pozorovali, zda jsou organismy schopny tyto podmínky přežít. K dispozici žáci dostali měřící senzory a kvalitní binokulární mikroskopy.

Fyzikální laboratoř byla naplněná programem VESMÍRNÁ EXPEDICE TECHMANIA. Při cestě vesmírnou lodí na Mars se astronaut potká s mnoha fyzikálními jevy. Vesmírná expedice je program zaměřený na problematiku tlaku vzduchu. Nejprve se vzduch zvážil. Žáci se přesvědčili, že svou hmotností dokáže vyvíjet tlak. Vyzkoušeli si možnosti podtlaku pomocí Magdeburských polokoulí nebo ruční vývěvy. Pak následovaly další experimenty s podtlakem, kde se praktická zkušenost propojuje s konkrétními problémy kosmonautiky (např. zavíráním dveří kosmické lodi nebo důležitostí skafandru pro astronauta). Krátce se věnovali i otázce, proč na Marsu nejsou oceány tak jako na Zemi."Vesmírná expedice" byla doplněna měřením intenzity osvětlení na jednotlivých planetách naší sluneční soustavy, při něm žáci využili moderní digitální měřicí přístroje značky Vernier.

V chemické laboratoři v rámci Vesmírné expedice se uskutečnil program s názvem LEDOVÝ VESMÍR. Program umožnil žákům vyzkoušet si analýzu ledového vzorku z jiné planety. Samostatně si vyzkoušeli poznávání některých minerálů pod binokulární lupou a důkazy vybraných prvků ve vzorku. Naučili se provádět některé chemické operace, jako je filtrace, srážecí reakce, určování pH apod. Přitom si osvojili nové poznatky nejen o vesmíru.

Ve všech laboratořích byly pro žáky připraveny pracovní listy. Experimenty byly vedeny edutainery techmanie.

Po splnění úkolů v laboratořích měli žáci možnost shlédnout a aktivně se zúčastnit show. Určitě je zaujal VAN DE GRAAFFŮV GENERÁTOR, se kterým se demonstruje mnoho zajímavých pokusů z elektrostatiky. Můžeme vidět elektrické pole, na vlastní kůži poznat ionizaci vzduchu nebo si připomenout, co udělají dvě stejně nabitá tělesa přiblížená k sobě. Odvážnější si mohou vyzkoušet jaké to je dostat 200 tisíc voltů! Nejoblíbenějším pokusem však stále zůstává známé stavění vlasů.

Další zajímavou show byly pokusy s tekutým dusíkem. Ten je se svojí teplotou cca -200°C ideálním médiem k provádění řady zajímavých experimentů. Pomocí něj můžeme například rozbít gumu kladívkem nebo změnit ovoce na sklo. Odvážní účastníci show si mohou vyzkoušet kapalný dusík doslova na vlastní kůži.

Vesmírné expedice se obě třídy mohly zúčastnit díky sponzorovanému vstupnému od společnosti ABB s.r.o. a díky sponzorským darům některých rodičů.

Mgr. M. Mašková, Mgr. V. Dlouhá, Mgr. J. Čechurová,
vyučující fyziky, chemie a biologie

© design 2007 Úvodní stránka