vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
SPORT UNIVERSITY - jak studovat v USA 

Ve středu 7. 10. 2015 se uskutečnila informační schůzka s Ing. Monikou Mertovou, MBA z brněnské agentury SPORT & UNIVERSITY se zájemci ze 3. a 4. ročníků.

Agentura SPORT & UNIVERSITY nabízí zprostředkování studia vysoké školy se sportovním stipendiem v USA pro absolventy středních škol s ukončeným středoškolským vzděláním. Předpokladem přijetí k univerzitnímu studiu jsou dobré výsledky v libovolném odvětví sportu i ve studiu a samozřejmě chuť studovat v USA. Naši žáci se dozvěděli o nabídce téměř 2 tisíc amerických univerzit a o tom, jak lze využít sportovní stipendium. Výhodou je, že paní Ing. Monika Mertová, MBA sama studium vysoké školy se sportovním stipendiem v USA absolvovala, získala mnoho zkušeností a budoucím uchazečům dokáže velmi dobře poradit.

Ostatně více se lze dozvědět na http://www.stipendia.cz

PhDr. O. Šimandlová, výchovná poradkyně

© design 2007 Úvodní stránka