vstupní brána na vysokou školu
Projekty Sports Grammar School Sportovní gymnázium Plzeň LE LYCÉE DE SPORT SE PRÉSENTE   Státní informační politika ve vzdělávání Gymnázium - vstupní brána na vysokou školu Projekt Comenius ÚMO Plzeň 3
Sportovní gymnázium Plzeň
Fotogalerie SG
Nejúspěšnější absolventi školy
Učitelé a zaměstnanci SG
Den pro zdraví na Sportovním gymnáziu, Plzeň, Táborská 28 

V úterý 13. října 2015 se žáci tříd 1. A, 1. B a primy, kteří v letošním školním roce začali studovat na sportovním gymnáziu, zúčastnili zajímavého a již tradičního projektového dne - Dne pro zdraví. Akce se konala ve velké tělocvičně školy, kde se po hodině jednotlivé třídy vystřídaly.

A čemu jsme se přiučili? Od studentů oboru zdravotnického záchranářství z Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni jsme se dozvěděli, jakým způsobem můžeme poskytnout první pomoc a ošetřit zraněného. Naučili jsme se, jak pomoci člověku, který např. náhle upadne do bezvědomí, popálí se či se poleptá žíravinou. Studenti nám na figuríně předvedli způsoby zástavy krvácení a ošetření zlomenin. Také jsme si mohli vyzkoušet metodu "oživování".

Během krátké doby jsme se naučili mnoho zajímavých a důležitých věcí k záchraně lidského života. Velké poděkování proto patří studentům zdravotnického záchranářství pod vedením paní Mgr. Pfefferové za zdařilou akci.

Barbora Beroušková, 1. B

© design 2007 Úvodní stránka